Niet in deze categorie

Verplantbaarheidsonderzoek bomen

Verplanten lijkt simpel: een boom van punt A naar B verplaatsen. Echter, het is verstandig om vooraf een verplantbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de haalbaarheid. We leggen u uit waarom.

Waarom dit onderzoek?

Bij het verplaatsen van een boom komt veel kijken. Het is niet alleen belangrijk om te bepalen óf een boom verplant kan worden, maar ook op welke manier.

Wat onderzoeken wij?

  • Bovengrondse situatie: Hierbij richten we ons op de conditie van de boom, de soort, levensduur, groeiplaats, beschikbare ruimte en potentiële verplantroutes. Specifiek kijken we naar aspecten zoals kroon, scheutlengte, knopzetting, en de aanwezigheid van stervende takuiteinden en groeipatronen.
  • Ondergrondse situatie: Met behulp van proefsleuven en grondboringen analyseren we de bodemstructuur en het wortelpatroon van de boom. Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling van de bodem, de grondwaterstand en hoe de wortels verdeeld zijn over de kluit. De wortelkluit moet bij voorkeur bestaan uit fijne, goed vertakte wortels die de kluit bij de verplanting samenbinden en hergroei bevorderen. We voeren eveneens een klic-melding uit om de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen te identificeren.

Op basis van deze bevindingen stellen we een uitgebreide rapportage op. Hierin vindt u een conclusie, een advies over de mogelijke verplantmethode, benodigde voorbereidingstijd en een begroting, zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Daarnaast kan, indien bekend, de nieuwe groeiplaats opgenomen worden in het advies.

Ons verplantsbaarheidsonderzoek omvat:

  • Verzorging van klic-meldingen.
  • Analyse van bovengrondse en ondergrondse situaties.
  • Uitvoering van proefsleuven en proefboringen.
  • Rapportage met verplantadvies en mogelijke methoden.
  • Transportmogelijkheden voor verplanting.
  • Opstellen van een begroting.

Conclusie

Voor een succesvolle verplanting is een grondig verplantbaarheidsonderzoek onmisbaar. Vertrouw op de expertise van Hoefakker Boomspecialisten voor de beste resultaten.

Neem contact met ons op

Voor onze discipline boomspecialisten neemt u contact op met:

A. van Loo (Aalt), Adviseur / Boomspecialisatie

mobiel: 06 – 51219419

Of stuur een e-mail naar: aalt@hoefakker.com