Niet in deze categorie

Bomen in het ontwerp

Bomen zijn een belangrijk element in het ontwerp en de (her)inrichting van de groene buitenruimte. Vaak gaat het om het integreren van bestaande bomen. Deze al aanwezige bomen zijn beeldbepalend voor de omgeving en van waarde. Hoefakker is de aangewezen partij om u zo vroeg mogelijk te adviseren over bestaande bomen in het ontwerp.
Ook als het gaat om het inpassen van nieuwe bomen is Hoefakker van meerwaarde. Wij kunnen adviseren over bomen die qua uitstraling passen binnen de omgeving. Maar belangrijker is dat bomen op de aangegeven plaats tot volle wasdom kunnen komen.

Advies over bomen in het ontwerp

Als boomspecialisten zijn wij bij voorkeur in een vroeg stadium betrokken. ‘De juiste boom op de juiste plek’ bepaalt immers of er in de toekomst kan worden voldaan aan het gewenste eindbeeld. En welke hindernissen er eventueel in een traject moeten worden genomen. Advies van onze boomspecialisten betekent samen bekijken wat belangrijk is… Denken in oplossingen die aansluiten bij uw doelen. En naast het mooie eindbeeld dat u voor ogen heeft, ook risicofactoren en toekomstige ontwikkelingen betrekken.

5 aandachtspunten bij bomen in het ontwerp

1. Visie achter het ontwerp

Hierbij kijken we naar elementen als vorm, afmeting, kleur, sfeer en seizoen effecten.

2. Functie van bomen op deze locatie

Dit kan bijvoorbeeld zijn: aankleding en sfeer, klimaat, ecologie en/of structuur en geleiding.

3. Risico’s op locatie:

  • Denk hierbij vooral aan de aanwezigheid van kabels en leidingen, ondergrondse gewenste en mogelijke doorwortelbare ruimte, bebouwing, infrastructuur, bovengrondse obstakels en reeds aanwezige beplanting.
  • In het ontwerp tekenen we bomen dan ook altijd in met hun volwassen kroondiameter. Zo is duidelijk of er in de toekomst voldoende ruimte is voor de beoogde soort. Dit voorkomt veel problemen in de toekomst, bijvoorbeeld met verlichting. Ook voorkomen we zo dat bomen te dicht op elkaar worden geplant en in de toekomst elkaars groei belemmeren.
  • Bij een verkeersfunctie zorgen we vanzelfsprekend dat een voldoende takvrije hoogte gehaald kan worden. Denk aan boomsoorten waar voldoende opkroonhoogte te realiseren is of de keuze voor smalle opgaande soorten.

4. Jaar rond een aantrekkelijk beeld

Dit betekent dat we uitgebreid stilstaan bij de verschillende stamvormen, stamkleuren, groei- en bloeiwijzen en bladkleuren.

5. Beheerkosten

Bij het ontwerp staan wij al stil bij het budget. Een ontwerp met prachtig geschoren bomen in kegelvorm vereist een budget voor jaarlijks snoeien. Anders zal het gewenste eindbeeld nooit gehaald worden.