Niet in deze categorie

Groeiplaatsverbetering

Veel bomen in de stedelijke omgeving hebben tegenwoordig een groeiplaatsprobleem. De conditie van deze bomen verslechtert dan en ze worden vatbaar voor ziekten en plagen. Hoefakker helpt te voorkomen dat de bomen vroegtijdig vervangen moeten worden.

Oorzaak groeiplaatsproblemen

Vaak ontstaan groeiplaatsproblemen doordat de groeiplaats verdicht is, de boom niet aan genoeg voeding kan komen en/of omdat er bij de wortels niet genoeg zuurstofuitwisseling kan plaatsvinden. Bij bestaande bomen treedt dan vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies en dit eindigt vaak met het vroegtijdig vervangen van de boom. Door de aanleg van een niet duurzame groeiplaats begint dan opnieuw een cyclus van enige jaren ontwikkeling, stagnatie en vroegtijdig vervangen. Terwijl iedereen juist de waarde van gezonde volwassen bomen onderkent en waardeert, zien we ze steeds minder ontstaan in de bebouwde omgeving.

Vervangingscyclus bomen doorbreken

Ons motto: tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe doorwortelbare ruimte is een betere investering dan afwachten en vervangen. Eén gezonde volwassen boom betekent veel meer voor de beleving en het stadsklimaat dan dertig jonge bomen zonder toekomst. Daarom is de groeiplaats voor zowel volwassen als jonge bomen essentieel.

Maatwerk in bomen revitaliseren

Voor het revitaliseren is een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Een goed vooronderzoek en advies is essentieel voor het juiste behandelplan. Met onze werkwijze kan groeiplaatsverbetering worden verkregen zonder grootschalige gronduitwisseling met uitgebreid graaf- en herstraatwerk.

7 x groeiplaatsverbetering bomen

  1. Vervangen van de bestaande grond door ander meer geschikt materiaal. Dit kan met diverse substraten. Denk daarbij aan speciaal bomengrond, bomenzand of bomengranulaat. Hoefakker adviseert wat het beste tegemoetkomt aan de uw situatie. Dit kan ook een mengsel zijn van de bestaande grond met nieuw materiaal.
  2. Boren van voedingspijlers. Binnen de kroonprojectie van de bomen worden kokers geboord van 20 centimeter doorsnede en 1 meter lengte (1 per 1,5 m2). De vrijkomende grond zal voor de helft gemengd worden met compost en 1 kg Culterra, per voedingspijler.
  3. Storende lagen doorbreken en verdichte grond losmaken. Afhankelijk van de situatie hanteren we de meest optimale techniek. Van graven en spitten tot het pneumatisch ‘ploffen’. Dit laatste betekent dat we met luchtdruk de verdichte grond ‘losscheuren’ en luchtkanalen in de grond laten ontstaan.
  4. Bemesting wordt op basis van maatwerk toegepast. Uitgaande van de soort, de maat, de bodem en de feitelijke ontwikkeling van de boom wordt gericht bemest met aangepaste meststoffen.
  5. Bodemverbeteraars injecteren. Dit zorgt voor een verbeterde bodemstructuur, verrijking van het bodemleven en verhoging van organische stof in de bodem.
  6. Beluchtingsbuizen aanbrengen. Die zorgen ervoor dat het ondergrondse leefklimaat van de boom verbetert. Het is een eenvoudige oplossing met vaak groot resultaat.
  7. Aanbrengen mulchlaag. Het aanbrengen van een mulchlaag is een zeer goede methode om stressfactoren te beperken en gelijktijdig de bodem te verbeteren, bodemleven te stimuleren, voedingsstoffen aan te brengen, onkruid te weren, verdamping te beperken, de bodemtemperatuur te reguleren en bodemverdichting te verhelpen. De mulchlaag is een 5 cm dikke laag uitgerijpte houtcompost (fractie 0-20 mm) met daarop een laag grove houtcompost (factie 20-40 mm). Het aanbrengen doen we na verwijderen onderbegroeiing en gras.