Niet in deze categorie

Nader onderzoek bomen

Een periodieke boominspectie VTA (Visual Tree Assessment) / BVC (Boomveiligheidscontrole) kan aanleiding geven om de boom nader te onderzoeken. Bij deze zogeheten attentiebomen bieden we meer duidelijkheid met nader onderzoek.

Onderzoeksmethodiek

Bij het identificeren van bomen die nader onderzocht moeten worden, maken we gebruik van een tweeledige aanpak:

 • Biologische component:
  • Visuele inspectie van de conditie van de boom.
  • Beoordeling van de aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels.
 • Mechanische component:
  • Evaluatie van de boomveiligheid volgens de Visual Tree Assessment methodiek (VTA-methode).

Toekomstverwachting

Onze voorspelling is gebaseerd op de huidige staat en mechanische kwaliteit van de boom, evenals de aanwezigheid van schimmelsoorten en mogelijke aantastingen. Het is belangrijk te benadrukken dat deze verwachting een momentopname is. Binnen een periode van 15 jaar kunnen wij een gedegen inschatting maken van de toekomstverwachting voor de boom. Voor periodes langer dan 15 jaar doen we echter geen uitspraken, vanwege de complexiteit van de processen die de boom beïnvloeden.

Bodem- en wortelonderzoek

Als er behoefte is aan een gedetailleerder inzicht in de toekomstverwachting van de boom, voeren we een bodem- en wortelonderzoek uit. Dit onderzoek:

 • Geeft inzicht in de bodemsamenstelling, wortelstructuur en kwaliteit.
 • Richt zich op het grondwaterniveau, bodemvochtigheid, verdichting en het zuurstofgehalte van de bodem.

Rapportage en oplevering

Onze bevindingen, geadviseerde maatregelen en andere relevante informatie worden verwerkt in een gedetailleerde rapportage of toegevoegd als bijlage in het beheersysteem van de opdrachtgever.

Aanvullende werkzaamheden

​In overleg met de opdrachtgever verzorgen wij ook extra diensten zoals:

 • Resistograaf-onderzoek.
 • Geluidstomograaf-analyse
 • Onverenigbaarheidsonderzoek

Conclusie 

Een gedetailleerde en deskundige evaluatie van bomen is essentieel voor een veilige en gezonde groene omgeving. Vertrouw op de expertise van Hoefakker Boomspecialisten voor grondig en professioneel boomonderzoek.

Neem contact met ons op

Voor onze discipline boomspecialisten neemt u contact op met:

A. van Loo (Aalt), Adviseur / Boomspecialisatie

mobiel: 06 – 51219419

Of stuur een e-mail naar: aalt@hoefakker.com