Niet in deze categorie

Groeiplaatsonderzoek bomen 

Wanneer bomen onvoldoende of slecht groeien, is de oorzaak vaak te vinden in hun groeiplaatsomstandigheden. Voor zowel deze gevallen als voor nieuw te realiseren plantplaatsen benadrukken wij het belang van groeiplaatsonderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Een optimale groei van bomen vereist begrip van hun groeiplaats. Het is essentieel niet alleen te weten wát de omstandigheden zijn, maar ook hoe deze te optimaliseren.

Wat onderzoeken wij?

Bodemomstandigheden:Hierbij gaan we in op:

  • Chemische en korrelige samenstelling via grondanalyses.
  • Proefsleuven en proefboringen voor inzicht in de opbouw van de lagen.

Bodemvoedselweb:Een gezonde bodem kent een rijk bodemleven. We evalueren het netwerk van organismen zoals regenwormen, springstaarten, schimmels en bacteriën. Dit helpt ons het ‘eten en gegeten worden’-principe in de bodem te begrijpen en te monitoren.

Wat biedt ons groeiplaatsonderzoek?

  • Gedetailleerde grondanalyses.
  • Proefsleuven en proefboringen voor verdere inzichten.
  • Onderzoek naar het bodemvoedselweb.
  • Rapportage met conclusies en aanbevelingen.

Conclusie

Een grondig groeiplaatsonderzoek is essentieel voor een gezonde en optimale groei van bomen. Met de expertise van Hoefakker Boomspecialisten bent u verzekerd van gedegen inzichten en advies.

Neem contact met ons op

Voor onze discipline boomspecialisten neemt u contact op met:

A. van Loo (Aalt), Adviseur / Boomspecialisatie

mobiel: 06 – 51219419

Of stuur een e-mail naar: aalt@hoefakker.com