Niet in deze categorie

Boomveiligheidscontrole (BVC/VTA)

Bomen vergen regelmatig controle volgens de wettelijke zorgplicht. Lees alles over ons stappenplan en maatregelen die wij kunnen treffen.

Boomzorgplicht

Gemeenten en andere boomeigenaren moeten volgens de wettelijke zorgplicht bomen aan een periodieke veiligheidscontrole onderwerpen. Dit moet gebeuren door een vakbekwaam persoon die de vereiste kennis en certificering in huis heeft.

Gecertificeerde controleurs

Wij hebben gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van deze controlewerkzaamheden bij bomen o.a. volgens de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Deze specialisten weten ook precies hoe deze resultaten moeten worden geregistreerd en geïnterpreteerd en hebben kennis van de beschikbare softwarepakketten.

Boomveiligheidscontrole stappenplan

 1. Checken bestaande boomkenmerken.
 2. Visuele controle uitvoeren (Visual Tree Assessment).
 3. Zichtbare afwijkingen en gebreken registreren. Met bijbehorende plaatsaanduiding.
 4. Boomrisico en boomveiligheidscategorie vaststellen en vastleggen.
 5. Benodigde veiligheidsmaatregelen formuleren inclusief bijbehorende urgentie.

Boomveiligheidscontrole en maatregelen

Op basis van de uitgevoerde controle geven wij aan in hoeverre er veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Wij kunnen verschillende actiepunten voor u formuleren en uitvoeren:

 • Geen verdere actiepunten naast de reguliere controle.
 • Extra nader onderzoek door boomveiligheidscontroleur binnen bepaald termijn.
 • Verhogen van de control frequentie (risicoboom jaarlijks)
 • Verankering aanbrengen, checken of aanpassen.
 • Snoeien.
 • Kappen / rooien van de boom.
 • Andere maatregelen in overleg.

Neem contact met ons op

Voor onze discipline boomspecialisten neemt u contact op met:

A. van Loo (Aalt), Adviseur / Boomspecialisatie

mobiel: 06 – 51219419

Of stuur een e-mail naar: aalt@hoefakker.com