Niet in deze categorie

Bomen snoeien; Boomverzorging

Bomen vergen regelmatig onderhoud. Planmatig snoeien bespaart veel tijd en kosten. En het waarborgt de continuïteit van uw groenvoorziening. Onze boomspecialisten geven hierover graag vrijblijvend advies.

Planmatig of ad hoc bomen snoeien?

Snoeien gaat in eerste instantie om veiligheid en het kunnen blijven bestaan van de boom. In evenwicht met zijn omgeving. Veel problemen zijn te voorkomen door bomen tijdig en op de juiste manier te snoeien.

Echter, in de praktijk vragen opdrachtgevers ons regelmatig om mee te denken over de dagelijkse knelpunten rond bomen. Met name in de openbare ruimte/stedelijke gebieden zien we dat bomen doorgroeien naar omringende bebouwing of naar wegen.

Of het nu om planmatig snoeiwerk gaat of hulp bij calamiteiten. Hoefakker staat voor u klaar en kan een traject van A tot Z voor u regelen.

Bomen snoeien met een doel

Tijdelijke kroon – begeleidingssnoei

Doel: begeleiden van de boom naar het gewenste eindbeeld.

Als de bomen nog in de jeugd- of halfwasfase verkeren verricht Hoefakker zogeheten begeleidingssnoei aan bomen. Wij richten ons hierbij op de stapsgewijze ontwikkeling en begeleiding van de boom- en de kroonstructuur.

Tijdelijke kroon – probleemtakken verwijderen

Doel: op langere termijn problemen voorkomen en kosten besparen.

Dubbele toppen Bomen met tegenoverstaande knoppen hebben vaak last van dubbele toppen. Hoefakker verwijdert deze vroegtijdig om later ingrijpende vormsnoei te voorkomen.

Te dikke taken Ook te dikke takken verwijderen we in een vroeg stadium. Zo voorkomen we later grote ingrepen met te grote snoeiwonden en hogere kosten.

Belemmering vrije doorgang Indien nodig en mogelijk halen we takken weg die de vrije doorgang belemmeren.

Blijvende kroon – onderhoudssnoei

Doel: waarborgen van de gezondheid van de boom en de veiligheid voor de mens en omgeving.

In de volwassenfase heeft de boom het eindbeeld bereikt en is de blijvende kroon reeds gevormd. Een volwassen boom groeit niet meer zoveel in de hoogte. Bij een volwassen boom is het belangrijk regelmatig te inspecteren op en het wegnemen van dode of overhangende takken.

Blijvende kroon – probleemtakken verwijderen – veiligheidssnoei

Doel: gevaar voor mens en omgeving afwenden.

Bij deze snoei zien we vaak de volgende situaties:

 • Takken die een negatief effect hebben op het gewenste eindbeeld of de functie van de boom.
 • Dode en/of beschadigde takken, kleeftakken of overbelaste takken.
 • Takken die de wettelijke vrije doorgang belemmeren.
 • Takken die omliggende objecten kunnen raken en/of beschadigen.
 • Takken die de functie van openbare voorzieningen in ernstige mate hinderen.
 • Schurende takken.
 • Zeer ernstige overlast langs particuliere percelen. Bijvoorbeeld extreme overlast door overhangende takken, verlies van blad, bloesem of zaden en belemmering van lichtinval.

Specifieke snoei – bijzondere ingrepen:

 • Uitlichten of innemen van de kroon
 • Snoeien van vormbomen
 • Kandelaren/kandelaberen
 • Knotten
 • Snoeien van monumentale bomen

Snoeien en boombeheerplan opstellen

Veel gemeenten kampen met een forse onderhoudsachterstand en snoeibehoeftige bomen. Soms vormen deze bomen zelfs een veiligheidsrisico. In andere gevallen gaat het om onvoldoende doorrijhoogte of is er begeleidingssnoei nodig. Dan kunnen wij u helpen bij het opstellen van een boombeheerplan.

Boombeheerplan in 3 stappen:

 1. Huidige bomenbestand in kaart brengen en te nemen maatregelen.
 2. Uitwerken van cyclisch meerjaren boombeheer plan. Voor meer grip in de toekomst op het boombeheer en meerjaren begroting.
 3. Opstellen van een planning met een onderverdeling in uit te besteden werk en werk uit te voeren in eigen dienst.