Niet in deze categorie

BoomZekerPlan (BZP) in 12 stappen

Bomen vormen het meest duurzame onderdeel van de groene buitenruimte. Er kan pas van een succesvolle aanplant worden gesproken als na een aantal groei jaren is gebleken dat inderdaad het gewenste beeld gaat ontstaan. Op basis van de praktijk heeft Hoefakker daarom het BoomZekerPlan ontwikkeld.

Boomzekerplan – bomen planten met garantie:

 • Bomen leveren en planten gericht op een eindbeeld.
 • Focus op 100% slagen.
 • Aanplant en meerjarige nazorg in 1 hand.
 • Garantie op succes.
 • Geen risico en minimale zorgen voor de klant.

Voorbereidingsfase BoomZekerPlan

Stap 1: Advies soortkeuze in relatie tot de omgeving

Hierbij gaat het om de juiste boom op de juiste plek. We behandelen zaken als groeiplaats, grondwater, omliggende infrastructuur etc.

Stap 2: Advisering over soort, maat, plantplaats condities

Om het gewenste eindbeeld te bereiken kijken we verder. We bepalen samen met u de maatvoering en uitvoering van de boom en bespreken maatregelen die nodig zijn voor de plantplaats.

Stap 3: Offerte en contract Afspraak is afspraak.

Dat is ons motto! We leveren in deze fase een gespecificeerde offerte met duidelijke afspraken en een garantieverklaring.

Aanplantfase BoomZekerPlan

Stap 4: Selectie van de bomen op de kwekerij.

Alle bomen in een BoomZekerPlan traject worden zorgvuldig geselecteerd op de kwekerij. We kijken hierbij maar met 1 doel voor ogen: het gewenste eindbeeld.

Stap 5: Inrichting en voorbehandeling van de plantplaats.

Aandachtspunten:

 • Kabels en leidingen.
 • Opschonen en verhardingen.
 • Groeiplaatsinrichting.
 • Omvang en vorm van de groeiplaats.
 • Benodigde specifieke constructies.
 • Wel of geen gebruik van Mycorrhiza.

Stap 6: Transport naar de plantplaats

Bijzondere aandacht geven wij aan het op de juiste wijze vervoeren van de bomen. Vanaf het moment van rooien op de kwekerij tot het planten. Bij de juiste uitvoering worden veel problemen voorkomen.

Stap 7: Planten van de boom en aanbrengen van voorzieningen

Een juiste wijze van planten lijkt vanzelfsprekend. Maar veel factoren hebben grote invloed op het uiteindelijk succes van de aanplant. Denk aan de juiste hijsmiddelen en -methode, plantdiepte, beluchting en verankering.

8: Afwerking van de plantplaats

Afhankelijk van de situering van de boom werken we de plantplaats af inclusief het leveren en plaatsen van de gietrand. Bomen in verharding vergen een andere aanpak dan bomen in groenvoorzieningen of gras. Wij hanteren de optimale oplossing in iedere situatie.

Nazorgfase BoomZekerPlan

Stap 9: Watergeven en bemesting

Niet alle bomen hebben even veel water nodig en dit is sterk afhankelijk van de soort, het formaat en de standplaats van de boom. Iedere boom krijgt een watergeef regime op maat.

Stap 10: Snoeiwerk en overige handelingen

Snoeiwerk verrichten we met name in het derde jaar. Deze is dan gericht op de begeleiding van de boom naar het eindbeeld. Voor het einde van het derde jaar verwijderen we de boompalen en gietrand om schade aan de boom te voorkomen.

Stap 11: Controle en schouw i.s.m. de klant

Vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering houden we de boom en zijn ontwikkeling nauwlettend in de gaten. We houden een logboek bij en organiseren twee schouwmomenten per jaar samen met de klant.

Stap 12: Inboet, garantie en oplevering

Wat als er ondanks alle intensieve zorg toch bomen uitvallen? Uitgangspunt is dan inboeten met bomen op dezelfde grootte. Zo mogelijk nog uit dezelfde partij als de oorspronkelijke aanplant.