Niet in deze categorie

Bomen planten

Hoefakker Boomspecialisten levert een totaal pakket voor het planten van bomen. Dit begint met een groeiplaatsonderzoek en het in kaart brengen van de gewenste boomgrootte. Op basis hiervan kunnen wij het gehele project verzorgen: van groeiplaats-inrichting tot bomen leveren en planten. En van nazorg tot ons unieke BoomZekerPlan (BZP).

Productblad ‘Bomen planten’ aanvragen>>

Compleet leveringsprogramma

Wij zijn al jaren thuis in de wereld van de boomkwekers. Wij werken samen met een aantal vaste partners waarmee we een compleet programma kunnen leveren. Samen met de klant zoeken we de bomen uit op locatie bij de kweker. Deze worden dan indien mogelijk samen met de opdrachtgever direct gemerkt. Zo zorgen we vroegtijdig voor hoogwaardige uitgangspunten.

Eigen transportmaterieel en specialisten

Wij hebben alles in huis om bomen op de juiste manier te transporteren en te planten. Vooraf bepalen we het juiste plan van aanpak en de beste timing. Zo voorkomen we beschadiging en/of uitdroging tijdens het transport en het plantproces. Ook het zorgvuldig laden en lossen is van belang. Bomen kunnen onherstelbaar beschadigen als door een onjuiste hijsmethode bijvoorbeeld de bast van de boom ‘afstroopt’. Onze boomspecialis­ ten kiezen de juiste methode van laden en lossen.

30 jaar ervaring met grote uitdagingen

Wij hebben veel ervaring in het planten van bomen in grotere maten en het planten van veel bomen onder tijdsdruk. Ons motto is dan: met zo min mogelijk overlast de klus veilig klaren.

Bodemonderzoek en groeiplaatsinrichting

Groeiplaatsinrichting is een noodzakelijke maat­regel. Allereerst brengen wij alle relevante groei­plaats aspecten inkaart, zoals het bodemprofiel,
het grondwaterpeil, het organische stofgehalte, de verdichting en aanwezigheid van kabels en leidingen. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de (toekomstige) standplaats adviseren wij over de soortkeuze en een groeiplaatsinrichting op maat. We overwegen de verschillende substraten zoals bomengrond, bomenzand en bomengranulaat of andere groeiplaatsconstructies. Maar ook aanbrengen van beluchting in de groeiplaats, waterhuishouding en maatregelen om wortel­-opdruk tegen te gaan, behoren bij de inrichting van de groeiplaats. Hiermee verzekeren wij u van een duurzame standplaats voor bomen.

Juiste boom op juiste plek

Onze boomspecialisten hebben assortimentskennis zodat zij passende plantvoorstellen kunnen doen. Of het nu gaat om een enkele
beeldbepalende boom of rijen bomen langs de openbare weg.

Planten van de boom en aanbrengen van voorzieningen

Een juiste wijze van planten lijkt vanzelfsprekend. Maar veel factoren hebben grote invloed op het uiteindelijk succes van de aanplant. Denk aan plantdiepte, beluchting en verankering. Afhankelijk van de situering van de boom werken we de plant­plaats af inclusief het leveren en plaatsen van de gietrand. Bomen in verharding vergen een andere aanpak dan bomen in groenvakken of gras. Wij hanteren de beste oplossing in iedere situatie.

Slimmer monitoren met SmartCitySensoren©

Informeer naar onze bodemvochtsensor (LoRa) ingericht voor het op afstand monitoren van de vochtigheidsgraad van de bodem of boombak. Hoefakker biedt dit ook als onderdeel van de totaaloplossing SmartCityTrees©.

Lees verder >>

Nazorg voor een succesvolle aanplant

Wij raden een nazorg periode aan van minimaal 3 jaar. Niet alle bomen hebben even veel water nodig en dit is sterk afhankelijk van de soort, het formaat en de standplaats van de boom. Bij de nazorg meten we eerst de vochttoestand en dan bepalen we of een watergift nodig is op dat moment. Hierdoor krijgt iedere boom in de eerste 3 jaar een watergeef regime op maat. Snoeiwerk verrichten we met name in het derde jaar. Deze is dan gericht op de begeleiding van de boom naar het eindbeeld. Voor het einde van het derde jaar verwijderen we de boompalen en gietrand om schade aan de boom te voorkomen.

Bomen planten met een garantie

Er kan pas van een succesvolle aanplant worden gesproken als na een aantal groei jaren is gebleken dat inderdaad het gewenste beeld gaat ontstaan. Op basis van de praktijk hebben wij daarom het BoomZekerPlan ontwikkeld. Dit betekent:

  • Bomen leveren en planten gericht op een eindbeeld.
  • Focus op 100% slagen.
  • Aanplant en meerjarige nazorg in 1 hand.
  • Garantie op succes.
  • Geen risico en minimale zorgen voor de klant.

Lees verder >>

Onze 3 zekerheden

Wij maken 3 duidelijke afspraken met u. Zo weet u precies waar u aan toe bent als u met ons samenwerkt! En dat is prettig aangezien het werk­ en beslisterrein van ‘groen’ steeds complexer wordt. Meer weten?

Lees verder >>