Niet in deze categorie

Duurzaamheidsambitie

Duurzaam ondernemen is een van de belangrijkste speerpunten bij Hoefakker. We tonen onze verantwoordelijkheid met concrete stappen. Ons beleid moet onze medewerkers aanspreken en motiveren. Samen werken we aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bewustwording en kennis zijn hierbij belangrijk. Onze ambitie is onderdeel van ons kwaliteitssysteem en draait om voortdurende verbetering. We richten ons op klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en mensen.

5 pijlers van onze duurzaamheidsambitie

1. Klimaat

We werken actief aan het tegengaan van klimaatverandering door CO2-reductie. Elk jaar verminderen we onze CO2-uitstoot met 1% door inzet van zero-emissie materieel, elektrische handgereedschappen, elektrificeren van ons wagenpark en verduurzaming van onze gebouwen.

2. Milieu

We zetten ons in tegen milieuverontreiniging zoals stikstofuitstoot en bodemverontreiniging. Ons milieumanagementsysteem helpt ons hierbij. We gebruiken bijvoorbeeld de heet-water-methode voor duurzaam onkruidbeheer. Daarnaast werken we aan klimaatadaptatie door minder watergebruik, waterberging, hittestressreductie en zorgvuldig plantmateriaal.

3. Biodiversiteit

We richten ons op herstel en behoud van ecosystemen. Door gefaseerd te maaien (Sinus maaien) en maaisel af te voeren, bevorderen we de biodiversiteit. We vermijden chemische bestrijdingsmiddelen binnen onze projecten en ons bedrijf.

4. Circulariteit

We streven naar maximaal hergebruik en het voorkomen van afval en verspilling. Voorbeelden hiervan zijn het hergebruiken van materialen, zoals gekapte bomen omvormen tot fietsenrekken of natuurlijke banken, en het omzetten van snoeiafval in mulch dat ter plekke wordt gebruikt.

5. Mens

We streven naar duurzame inzet van personeel en arbeidsparticipatie. Onder het motto #GroeiEnBloeiBijHoefakker bieden we een veilige werkomgeving en ruimte voor ontwikkeling. Samen met STIGAS werken we aan het project ‘Werken aan morgen’ om elke medewerker gezond naar zijn pensioen te begeleiden. We zijn trots dat in ons familiebedrijf medewerkers met dienstverbanden van ruim 30 jaar werken. We dragen bij aan de toekomst door leerlingen praktijkervaring te bieden als SBB-erkend leerbedrijf en zijn door de VHG gecertificeerd als Excellent Leerbedrijf. Onze klantbenadering is persoonlijk en gericht op het samen verwezenlijken van groene ambities en het opbouwen van een duurzame relatie.

Neem contact met ons op

Wilt u in gesprek met onze discipline boomspecialisten, hoe u deze duurzaam kunt herinrichten en/of onderhouden? Neem dan contact met ons op via 030 – 220 10 21. Of stuur een e-mail naar info@hoefakker.com.