Niet in deze categorie

Groeiplaatsinrichting

Wat betreft groeiplaatsinrichting zijn veel keuzes te maken die afhangen van de boven- en ondergrondse situatie. Wat is het gewenste eindbeeld? Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Hoe zit het met belastbaarheid? En wat mag het kosten? Onze boomspecialisten begeleiden u bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo kunt u veel problemen voorkomen en tijd en geld besparen. Kijk ook op SmartCityTrees©.

Bodemonderzoek en groeiplaatsinrichting

Groeiplaatsinrichting is een noodzakelijke maatregel. Allereerst brengen wij alle relevante groeiplaats aspecten in kaart, zoals het bodemprofiel, het grondwaterpeil, het organische stofgehalte, de verdichtingsgraad en de aanwezigheid van bodemleven. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de (toekomstige) standplaats adviseren wij een  groeiplaatsinrichting op maat.

We overwegen de verschillende substraten zoals bomengrond, bomenzand en bomengranulaat of groeiplaatsconstructies. Maar ook beluchting van de bodem, waterhuishouding en maatregelen om wortelopdruk tegen te gaan, behoren bij de inrichting van de groeiplaats. Hiermee verzekeren wij u van een duurzame standplaats voor bomen. 

6 x groeiplaatsinrichting bomen

Alles begint met de basis; een goede groeiplaats. De boomspecialisten van Hoefakker bekijken de mogelijkheden om een goede ontwikkeling van de boom te waarborgen.

 1. Vervangen van de bestaande grond door ander meer geschikt materiaal. Dit kan met diverse groeimedia. Denk daarbij aan speciaal bomengrond, bomenzand of bomengranulaat. Hoefakker adviseert wat het beste tegemoetkomt aan de situatie. Dit kan ook het upgraden zijn van de bestaande grond aangevuld met nieuw materiaal.
 2. Storende lagen doorbreken en verdichte grond losmaken. Afhankelijk van de situatie hanteren we de meest optimale techniek. Van graven en spitten tot het pneumatisch ‘beluchten’. Dit laatste betekent dat we met luchtdruk de verdichte grond ‘losscheuren’ en luchtkanalen in de grond laten ontstaan.
 3. Bemesting wordt op basis van maatwerk toegepast. Uitgaande van de soort, de maat, de bodem en de feitelijke ontwikkeling van de boom wordt gericht bemest met aangepaste meststoffen. Echter geldt hier dat dit vooral gericht is op het aanslaan van de boom, die zich vervolgens zal moeten door ontwikkelen vanuit de groeiplaats.
 4. Bodemverbeteraars injecteren. Dit zorgt voor een verbeterde bodemstructuur, verrijking van het bodemleven en verhoging van organische stof in de bodem.
 5. Beluchtingsbuizen aanbrengen. Die zorgen ervoor dat er zuurstof in de grond kan worden uitgewisseld om het minimale zuurstof gehalte in de bodem te kunnen behalen. Het is een eenvoudige oplossing met vaak groot resultaat.
 6. Speciale constructies. Voor specifiek situaties worden bijzondere voorzieningen aanbevolen, zoals Boombunkers voor bomen in verharding of beschermende maatregelen bij parkeerplaatsen. Een boombunker is een voorbeeld van een innovatieve constructie voor het ontlasten van de plantplaats van de druk van verhardingen in combinatie met een groeiplaats van normale bomengrond.

Bomen planten met garantie

Hoefakker biedt het unieke BoomZekerPlan met als uitgangspunten:

 • Bomen leveren en planten gericht op het gewenste eindbeeld.
 • Focus op 100% slagen bij de eerste aanplant.
 • Aanplant en meerjarige nazorg in 1 hand.
 • Garantie op succes.
 • Geen risico en minimale zorgen voor de klant.

Lees hier meer over het BoomZekerPlan>>