Niet in deze categorie

Stadsbomen en waterbuffering

Wij denken mee over de rol die bomen spelen als het gaat om watermanagement in druk bebouwde gebieden. Bomen en waterbuffering is iets waar wij graag over adviseren.

De baten van stadsbomen beter benutten

Veel bomen hebben groeiplaatsproblemen. Dit betekent gebrek aan voldoende doorwortelbare ruimte, zuurstof en water. Het gebied rondom de boom is grotendeels verhard. Het regenwater wordt afgevoerd naar het riool en komt daarmee niet beschikbaar voor de boom. De boom kan dan vaak niet optimaal functioneren en niet groen blijven tot het einde van het seizoen.

Hoefakker combineert duurzaam waterbeheer met groeiplaatsverbetering. Zo blijven de bomen langer groen. Hierdoor neemt de sierwaarde van de bomen toe en verbeteren de functies van de boom. Zoals fijnstof afvangen en verbeterde CO2 opname uit de lucht.

Innovatief waterbuffersysteem

Hoefakker is voortdurend op zoek naar slimme, duurzame, veilige en betaalbare manieren om de baten van bomen beter te benutten. Onze boomspecialisten ontwikkelde een innovatief waterbuffersysteem. Het schone hemelwater wordt gebufferd onder de groeiplaats van de bomen op een diepte van ca. 150 cm in een waterbuffer. Om de boom in droge perioden van voldoende (hemel)water te voorzien wordt in deze buffer water opgeslagen. Het teveel aan grondwater wordt afgevoerd via het reguliere HWA-systeem of kan afstromen naar de ondergrond.

Toepasbaar bij bestaande bomen en nieuwe aanplant voor:

  • Verbetering van de groeiplaatsen van bestaande bomen.
  • Aanleg van groeiplaatsen voor nieuwe aanplant.

De 5 voordelen van waterbuffering:

  1. Het werkt als een stimulans om de inrichting van de openbare ruimte integraal aan te pakken.
  2. Door buffering gebruiken bomen het water voor verdamping. Wat weer opwarming
  3. Overige functies van bomen verbeteren zoals: hogere score als het gaat om fijnstof afvangen en verbeterde CO2 opname uit de lucht.
  4. Het grondwaterpeil wordt gereguleerd. Het teveel aan grondwater onder wegverharding en bij bomen wordt afgevoerd. Dit vermindert de kans op afsterving van de wortels aanzienlijk.
  5. Het is goedkoper dan reguliere oplossingen.