boomspecialistenNiet in deze categorie

Voor de gemeente Nijkerk 71 Moseiken geplant 

Klant: gemeente Nijkerk

Betreft: Bomen aan de openbare weg

Taken: Aanplant 71 Moseiken en stuk nazorg 

Dit maakt het project bijzonder…

In korte tijd hebben we 71 Moseiken geplant voor de gemeente Nijkerk. Onze Boomspecialisten hebben de gemeente Nijkerk zo goed mogelijk begeleid. Het ging in dit project om bomen aanplanten inclusief bodemonderzoek en groeiplaatsinrichting. Groeiplaatsinrichting is een noodzakelijke maatregel. Allereerst brengen wij alle relevante groeiplaats aspecten in kaart, zoals het bodemprofiel, het grondwaterpeil, het organische stofgehalte, de verdichtingsgraad en de aanwezigheid van bodemleven. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de (toekomstige) standplaats adviseren wij een  groeiplaatsinrichting op maat.

Tijd en veiligheid

Ook onder tijdsdruk met zo min mogelijk overlast de klus veilig klaren.

Budget

Met slimme oplossingen doelen bereiken die budgettair onhaalbaar lijken.

Ruimte

Meer mogelijk maken op minder vierkante meters.