boomspecialistenNiet in deze categorie

Monumentale boom en imposant kunstwerk

Klant: gemeente Zeist

Locatie: 1e Hogeweg

Taken: advies en realisatie

Dit maakt het project bijzonder …

Hoe bijzonder is het om de plannen rondom het plantsoen aan de 1e Hogeweg in het centrum van Zeist mede te mogen realiseren. Het plantsoen is een nalatenschap van buitenplaats ‘Huis te Bosch’, die rond 1835 werd gebouwd. In dit project kwamen veel bijzondere factoren samen.

Imposante kastanje

Centraal stond natuurlijk de imposante kastanje. Een kwetsbare monumentale boom die onze boomspecialisten onder de loep hebben genomen. Om stressfactoren te beperken en gelijktijdig de bodem te verbeteren hebben onze boomspecialisten een mulchlaag aangebracht.

De mulchlaag is een 5 cm dikke laag uitgerijpte houtcompost (fractie 0-20 mm) met daarop een laag grove houtcompost (factie 20-40 mm). Het aanbrengen hebben we gedaan na het verwijderen onderbegroeiing en gras. Naast bodemverbetering, is het doel van de mulchlaag ook bodemleven stimuleren, voedingsstoffen aanbrengen, onkruid weren, verdamping beperken, de bodemtemperatuur reguleren en bodemverdichting verhelpen.

Kunstwerk van grote hoogte

Het bijna vier meter hoge kunstwerk van kunstenaar Ram Katzir is een kunstwerk om naar te kijken, maar ook om in te klimmen. Het kunstwerk ‘Zittende man met hond’, moet een verbinding zijn tussen de kastanje en Zeist!

Groener en groener

Hoefakker heeft in dit project zorg gedragen voor vernieuwing in groen! Het resultaat mag er zijn!

Al met al een mooi project met ontzettend veel factoren en partijen die het succes mede bepalen.

Kwetsbaarheid

De meest kwetsbare en waardevolle bomen succesvol verplanten!

Omvang

Ongeacht omvang en gewicht een 2e  leven op een betere groeiplaats verzorgen.

Burgers en stakeholders

Samen met omwonenden en stakeholders komen tot een nog beter eindresultaat.