Niet in deze categorie

Groen erfgoed – boomveiligheidscontrole (BVC)

Bomen vergen regelmatig controle volgens de wettelijke zorgplicht. Lees alles over ons stappenplan en maatregelen die wij kunnen treffen.

Boomveiligheidscontrole (BVC) door Hoefakker

Alle boomeigenaren moeten volgens de wettelijke zorgplicht bomen aan een periodieke veiligheidscontrole onderwerpen. Dit moet gebeuren door een vakbekwaam persoon die de vereiste kennis en certificering in huis heeft.

Wij hebben gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs in dienst die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van deze controlewerkzaamheden bij bomen. Deze specialisten weten ook precies hoe deze resultaten moeten worden geregistreerd en geïnterpreteerd en hebben kennis van de beschikbare softwarepakketten.

Boomveiligheidscontrole (BVC) –  stappenplan per boom

 1. Checken bestaande boomkenmerken.
 2. Visuele controle uitvoeren (boomveiligheid).
 3. Zichtbare afwijkingen en gebreken registreren. Met bijbehorende plaatsaanduiding.
 4. Boomrisico en boomveiligheidscategorie vaststellen en vastleggen.
 5. Benodigde veiligheidsmaatregelen formuleren inclusief bijbehorende urgentie.

Boomveiligheidscontrole (BVC) en maatregelen

Op basis van de uitgevoerde controle geven wij aan in hoeverre er veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Wij kunnen verschillende actiepunten voor u formuleren en uitvoeren:

 • Geen verdere actiepunten naast de reguliere controle.
 • Extra nader onderzoek door boomveiligheidscontroleur binnen bepaald termijn.
 • Verhogen van de controlefrequentie (risicoboom jaarlijks)
 • Verankering aanbrengen, checken of aanpassen.
 • Snoeien.
 • Kappen / rooien van de boom.
 • Andere maatregelen in overleg.