Niet in deze categorie

Typen beplanting en elementen

Historische tuinen en parken zijn vaak een schatkamer van eeuwenoude biodiversiteit. Erfgoedhovenier Hoefakker kan advies geven over planten, heesters en bomen die in Nederland in de historie werden gebruikt. En, hoe wij deze kunnen toepassen in uw groen erfgoed.

Meer dan plantenkennis…

Hoveniersbedrijf Hoefakker heeft de plantenkennis en jarenlange ervaring. Wij kijken niet alleen naar standplaats, grondsoort, bloeitijd, kleur en vorm. Als het gaat om groen erfgoed hebben wij ook oog voor de historische gelaagdheid, de ecologische waarde en belevingswaarde van historische tuinen en parken. Als erfgoedhovenier hebben wij kennis van een breed pallet aan beplanting en elementen. Denk aan:

Waterpartijen en waterlopen =

Grachten – Vijvers – Sloten en watergangen – Sprengen en opgeleide beken – Beschoeiingen – Architectonische vijvers en vijverranden -en duikers – Bruggen

Verhardingen =

wegen, paden en terrassen – Verharde wegen en paden – Halfverharde wegen en paden – Onverharde wegen en paden – Verharde terrassen

Kleine bouwkundige elementen =

Hekwerken – Pergola’s – Tuinvazen en tuinbeelden – Meubilair –

Bomen en boselementen =

Monumentale bomen – Laanbomen – Solitaire bomen en boomgroepen -Parkbos – Houtwal en houtsingel – Hakhout – Leibomen – Knotbomen –

Historische heestersbeplantingen =

Heesterbeplantingen in parkbos – Heestergroepen – Heesterborders – Rozenperken – Klim- en leiplanten

Hagen, topiaria en berceaus =

Scheerhagen – Vormbomen/topiaria -Berceaus – Landschappelijke hagen

Boomgaarden, fruitcollecties en moestuinen =

Fruitbomen – Leifruit – Kleinfruit

Moestuin, groenten- en kruidenbedden =

Vaste plantenborders en bloemperken – Historische vaste plantenborders – Historische bloemperken – Kuipplantencollecties – Kuipplanten – Beplanting tuinvazen

Stinzenbeplanting =

Stinzenbegroeiing in bossen, parkbosranden en bermen – Stinzenweide – Historische gazons en grasland – Gazons – Bandzoden en grasparterres – Graspaden – Bloemenweide – Parkweiden

Vraag ons om advies. Samen met u bekijken we zorgvuldig wat de wensen en mogelijkheden zijn.