Niet in deze categorie

Groenbeheer en onderhoud begraafplaatsen

Historische begraafplaatsen worden vaak tot waardevolle monumenten gerekend. Bij de (her)inrichting en groenbeheer op begraafplaatsen werkt Erfgoedhovenier Hoefakker met respect voor de bezoekers de cultuurhistorische ontwikkelingen van tientallen jaren…

Stilstaan bij de historie…

Al eeuwenlang wordt er op begraafplaatsen afscheid genomen van dierbare overledenen. In de vormgeving van de gedenktekens, de tuinaanleg en/of belangrijke personen die er begraven zijn, zien we vaak de cultureel historische ontwikkelingen terug. Wij staan stil bij de historie van begraafplaatsen omdat door de veranderende omgang met de dood begraafplaatsen continue in ontwikkeling zijn.

Monumentale bomen beheren

Erfgoedhovenier Hoefakker is gespecialiseerd in het onderhouden en behouden van monumentale bomen. Vaak staan er op historische begraafplaatsen bomen met een hoge leeftijd, bijzondere schoonheid of zeldzaamheid. Zo’n boom vormt vaak een belangrijk cultuurhistorisch element op de begraafplaats. Soms veroorzaakt zo’n boom ook problemen voor de paden, graven en/of gedenktekens. Of is de boom onveilig geworden. Hoefakker kan in al deze gevallen van grote toegevoegde waarde zijn. Soms kan dat door boomchirurgie, waarmee een monumentale boom nog voor enige tijd kan worden behouden. Ook kan het gaan om verjonging na kap van het oude bestand of een deel daarvan.

Nieuwe kijk op groenbeheer van begraafplaatsen

Er is een groeiende vraag naar andere en duurzame manieren van herdenken. Hierdoor zien we nieuwe elementen op begraafplaatsen zoals:  wandmonumenten, urnenkelders, gedenktuinen en strooivelden. Dit vergt een andere manier van kijken naar het samenspel tussen de graven, de natuur en de beplanting. Erfgoedhovenier Hoefakker denkt hierbij met u mee als het gaat om herinrichting, onderhoud en behoud. Vraag ons gerust om vrijblijvend advies. Wij komen altijd met een oplossing dat beantwoordt aan de door u gestelde eisen op het gebied van esthetiek, duurzaamheid en functionaliteit.

Historische begraafplaatsen onderhouden en beheren =

Strooiveldjes – Natuurbegraafplaats – Funerair-historische waarden Gracht en windsingel – Rationeel padenstelsel – Landschapsstijl – Slingerpaden – Bollende grafvelden