Niet in deze categorie

Historisch bos en park laten onderhouden en beheren

Van onderzoek en advies tot ontwerp, aanleg en onderhoud. Dat is wat Erfgoedhovenier Hoefakker kan betekenen voor historische bossen en parken. Vraag ons om vrijblijvend advies. Stilstaan bij de historie…

Stilstaan bij de historie…

Hoefakker staat stil bij het verleden van bossen en parken. Het bos had vroeger een andere functie dan tegenwoordig. Door gebrek aan andere brandstoffen bestond het bos vroeger grotendeels uit hakhout. Door de eeuwen heen kwamen er steeds meer (doorgangs)wegen om hout, vee en andere zaken uit het bos naar de omliggende dorpen te brengen. Sinds de 18e eeuw kwamen er meer systematische aanleggen van bospaden. Denk aan de aanleg van bomenlanen. Zo kon de houtoogst beter getransporteerd worden en het verfraaide de omgeving van een buitenplaats of landgoed. Bovendien hadden de bomen een beschermende functie voor wegen, reizigers en houtoogst. Kortom, het bos was en is altijd in beweging.

… van bos en park in beweging

Ook nu zijn parken en bossen aan het veranderen als het gaat om hun functies. Er ligt een toekomst voor parken – vooral in steden – als podium voor kleinschalige kunst- en cultuurevenementen. En bossen zijn het decor waar steeds meer fietsers en wandelaars doorheen bewegen.

De kunst voor Erfgoedhovenier Hoefakker is oog te hebben voor nieuwe functies van bossen en parken en tegelijkertijd het verleden te respecteren. Als erkend Erfgoedhovenier staan wij garant voor onze brede deskundigheid, kwaliteit en betrokkenheid. Aangesloten bij de Vereniging van Erfgoedhoveniers werken wij volgens de URL bij groene monumenten.

Bossen en parken onderhoud en beheer

Markante bomen – Lanen en bomenrijen – Open plekken – (Bos)poelen – Boswallen – Greppels – Heuvels -Historische wegen en paden – Kuilen – Stenen en palen – Bouwwerken