Niet in deze categorie

Dode of zieke boom

Waardoor stopt een boom ‘ineens’ met groeien? Wij geven de belangrijkste redenen en oplossingen!

Oorzaken dode of zieke boom

1. Gebrek voedingsstoffen / bodemleven

Herkenbare situatie. De boom groeit niet goed. Bij ‘dode’ of zieke bomen kijkt men vaak boven de grond naar de boom. Dat doen onze hoveniers ook. Voldoende licht en lucht in de kroon zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van de boom. Maar wat er onder de grond gebeurt is zeker zo belangrijk. Daar bruist het als het goed is van het leven. Afhankelijk van de grondsoort leven er verschillende organismen. Het bodemleven zorgt bijvoorbeeld voor het losmaken van te dichte grond door het graven van gangen en het maken van poriën in de bodem. Zonder deze micro-organismen kunnen bomen zich niet goed ontwikkelen. Een boom kan dan stoppen met groeien en gevoeliger worden voor schimmels en insectenplagen

2. Water kan niet zakken door storende lagen

Een zogeheten storende laag is een laag in de bodem die te verdicht is. Regenwater en zuurstof kan niet snel genoeg door de grond heen dringen. Hierdoor kunnen wortels zich niet verder ontwikkelen

3. Wortels > te weinig doorwortelbare ruimte

Een boom heeft veel meer ondergrondse ruimte nodig dan het plantgat waar deze oorspronkelijk in geplant is. Wist u dat kleine sierbomen al wel 10 tot 15 m3 goed doorwortelbare grond nodig hebben? De boom moet namelijk een goed wortelgestel en stabiliteit kunnen ontwikkelen.

Drie functies van de wortels van bomen:

  • De boom zet zichzelf met zijn wortelgestel vast in de grond. Het zorgt voor de verankering zodat de boom bij een fikse storm niet direct omwaait.
  • Wortels van een boom nemen water en voedingsstoffen op uit de grond.
  • Wortels van bomen bevatten reservevoedsel.

Ideale grond voor het wortelgestel is luchtig, structuurrijk en bevat genoeg organisch materiaal. Zonder storende lagen uiteraard. Dit zijn verdichte lagen waar de wortels niet doorheen kunnen dringen

4. Aantasting door schimmels, bacteriën en/of insecten

Denk hierbij aan bladluis. Deze diertjes voeden zich met plantensappen waardoor de boom kan verzwakken en beschadigen. Vaak zal het blad gaan krullen door de aantasting. Ook scheidt het diertje een plakkerig goedje af.

Maar het kan ook om een andere aantasting gaan. Wij helpen u te achterhalen om welke aantasting het gaat en lossen het probleem voor u op.

6 x groei(plaats) verbetering zieke boom

Als een boom niet meer goed groeit is er dus vaak iets uit balans. Een boom wordt dan ook gevoelig voor ziekten en plagen. Alles begint dus met de basis; een goede groeiplaats. Hoefakker bekijkt de mogelijkheden om de groei te verbeteren.

  1. ‘Traditionele’ bemesting kan al flink bijdragen aan een gezonde en vitale bodem. Omdat iedere bodem en boom anders is, is hierbij advies op maat erg belangrijk.
  2. Storende lagen doorbreken en verdichte grond losmaken. Afhankelijk van de situatie hanteren we de meest optimale techniek. Van graven en spitten tot het pneumatisch ‘beluchten’. Dit laatste betekent dat we met luchtdruk de verdichte grond ‘losscheuren’ en luchtkanalen in de grond laten ontstaan.
  3. Bodemverbeteraars injecteren. Dit zorgt voor een verbeterde bodemstructuur, verrijking van het bodemleven en verhoging van organische stof in de bodem inclusief eventuele bemesting
  4. Vervangen van de bestaande grond door ander meer geschikt materiaal. Denk daarbij aan speciaal bomenzand of granulaat. Dat is laatste is een korrelvormig materiaal, wat speciaal voor de boom is gemaakt. Hoefakker adviseert wat het beste tegemoetkomt aan de situatie. Dit kan ook een mengsel zijn van de bestaande grond met een toevoeging van nieuw materiaal.
  5. Beluchtingsbuizen aanbrengen. Die zorgen ervoor dat er gasuitwisseling plaatsvindt in de bodem, wat het ondergrondse leefklimaat van de boom verbetert. Het is een eenvoudige oplossing met vaak groot resultaat.
  6. Een wat uitgebreidere methode is een zogeheten waterbuffer aanbrengen onder de groeiplaats van de boom.

Groeit de boom in uw tuin niet goed?

Wij geven u graag vrijblijvend advies. Bel ons direct op 030 – 2201021 of vul het antwoordformulier hiernaast in. U heeft snel antwoord!