Niet in deze categorie

Beplanting in de buitenruimte

Buitenruimte laten beplanten? Wij zorgen voor een vakkundige uitvoering. U kunt ons ook inzetten voor onderhoud en omvorming van beplantingsvakken.

Aanleg van beplanting in de buitenruimte

Hoefakker heeft veel ervaring met het (planmatig) beplanten in de buitenruimte. Bij nieuwe aanleg gaat het altijd om advies op maat. Samen met u bespreken we alle wensen en eisen. Om hoeveel planten, bomen of struiken gaat het? Wat is de ruimtelijke functie? Gaat het om de sierwaarde of de gebruikswaarde? Welke eisen stelt u als groenbeheerder aan duurzaamheid, onderhoud en het eindbeeld. Al die afwegingen leiden tot een onderbouwde beslissing. Op basis van een uitgekiend beplantingsplan en een goede grondbewerking zorgen we dat uw eisen en wensen werkelijkheid worden.

Onderhoud van beplanting in de buitenruimte

Hier gaat het met name om het reguliere onderhoud wat opdrachtgevers van ons vragen. Denk aan:

  • Verwijderen van onkruid tussen de beplanting.
  • Onderhoud in vaste planten concept.
  • Nazorg nieuwe beplanting: water geven, bemesting, inboet en onderhoud.
  • Professioneel verjongingssnoei waarbij het snoeihout duurzaam wordt verwerkt.

Neem contact met ons op

Wilt u in gesprek over hoe u de openbare ruimte kunt herinrichten en/of onderhouden? Neem dan contact met ons op via 030 – 220 10 21. Of stuur een e-mail naar info@hoefakker.com.