Niet in deze categorie

Bomen snoeien in de buitenruimte

Bomen in de buitenruimte vergen regelmatig onderhoud. Tijdig en juist snoeien bespaart veel tijd en extra kosten. Maar ook bij calamiteiten staat Hoefakker voor u klaar.

Planmatig of ad hoc bomen snoeien?

Snoeien gaat in eerste instantie om veiligheid en het kunnen blijven bestaan van de boom. In evenwicht met zijn omgeving. Veel problemen zijn te voorkomen door bomen tijdig en op de juiste manier te snoeien. Of het nu om planmatig snoeiwerk gaat of hulp bij calamiteiten. Hoefakker staat voor u klaar en kan een traject van A tot Z voor u regelen.

Snoeimethoden

Tijdelijke kroon – begeleidingssnoei
Als de bomen nog in de jeugd- of halfwasfase verkeren verricht Hoefakker zogeheten begeleidingssnoei aan bomen. Wij richten ons hierbij op de stapsgewijze ontwikkeling en begeleiding van de boom- en de kroonstructuur. Doel: begeleiden van de boom naar het gewenste eindbeeld.

Tijdelijke kroon – probleemtakken
Doel van deze snoei is om op langere termijn problemen te voorkomen en kosten te besparen.

 • Dubbele toppen – Bomen met tegenoverstaande knoppen hebben vaak last van dubbele toppen. Hoefakker verwijdert deze vroegtijdig om later ingrijpende vormsnoei te voorkomen.
 • Te dikke taken – Ook te dikke takken verwijderen we in een vroeg stadium. Zo voorkomen we later grote ingrepen met te grote snoeiwonden en hogere kosten.
 • Belemmering vrije doorgang – Indien nodig en mogelijk halen we takken weg die de vrije doorgang belemmeren.

Blijvende kroon – onderhoudssnoei
In de volwassenfase heeft de boom het eindbeeld bereikt en is de blijvende kroon reeds gevormd. Een volwassen boom groeit niet meer zoveel in de hoogte. Doel: snoeien gaat hierbij om het waarborgen van de gezondheid van de boom en de veiligheid voor de mens en omgeving. Bijvoorbeeld door het regelmatig inspecteren op en het wegnemen van dode of overhangende takken.

Blijvende kroon – probleemtakken
Onderstaande situaties kunnen mens en omgeving in gevaar brengen. Bij deze snoei zien we vaak de volgende situaties:

 • Takken die een negatief effect hebben op het gewenste eindbeeld of de functie van de boom.
 • Dode en/of beschadigde takken, kleeftakken of overbelaste takken.
 • Takken die de wettelijke vrije doorgang belemmeren.
 • Takken die omliggende objecten kunnen raken en/of beschadigen.
 • Takken die de functie van voorzieningen in ernstige mate hinderen.
 • Schurende takken.
 • Zeer ernstige overlast. Bijvoorbeeld extreme overlast door overhangende takken, verlies van blad, bloesem of zaden en belemmering van lichtinval. Samen met u bekijkt Hoefakker naar de beste oplossing.

Specifieke snoei – bijzondere ingrepen:

 • Uitlichten of innemen van de kroon
 • Snoeien van vormbomen
 • Kandelaren/kandelaberen
 • Knotten