Niet in deze categorie

Buitenruimte groenbeheer

Een verzorgde groene buitenruimte is van waarde. Het draagt bij aan de beleving, de sociale veiligheid en de gezondheid van mensen. Het is zelfs bewezen dat het de waarde van omringende objecten verhoogt. Hoefakker draagt zorg voor een representatieve groene buitenruimte.

De buitenruimte het hele jaar door mooi

Hoefakker heeft ruime ervaring met het onderhoud van grote groen objecten voor gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen. Dit maakt ons tot een betrouwbare partner die meedenkt. Wij zorgen ervoor, dat de buitenruimte er het hele jaar door gezond en goed verzorgd uitziet.

Groenbeheer inclusief communicatie en administratie

Als u als gemeente, bedrijf, instelling of vereniging een stuk onderhoud hebt, dan gaan wij graag met u om tafel. Want bij Hoefakker is eigenlijk alles mogelijk. Als u wilt nemen we niet alleen het groenbeheer zelf vakkundig uit handen, maar ook de gehele communicatie en administratie eromheen. In overleg leveren wij een plan van aanpak inclusief randvoorwaarden en budget.

Ad hoc of op vaste momenten?

U kunt ons inhuren voor een enkele opdracht. Maar wij hebben ook alle kennis en ervaring in huis om langdurige onderhoudscontracten uit te voeren voor gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen.

Groenbeheer omvat o.a.:

• Blad ruimen
• Blad vegen
• Bollen planten
• Bomen controleren
• Bomen snoeien
• Knippen van hagen en overhangende beplanting
• Maaiwerkzaamheden
• Omvorming beplanting
• Onderhoud (kunstgras) sportvelden
• Onderhoud bermen
• Onderhoud boombakken
• Onkruidbestrijding (op verhardingen)
• Onkruidvrij houden van beplanting
• Schoffelwerkzaamheden
• Schoonmaken van sloten en watergangen
• Snoeien
• Etc.

Onderhoudswerkzaamheden naast groenbeheer:

Naast regulier groenonderhoud verrichten wij ook onderhoudswerkzaamheden aan:

  • (Straat)meubilair
  • Boombakken
  • Riolering / hemelwaterafvoer (HWA)
  • Speelvoorzieningen
  • Verharding
  • Verlichting
  • Waterpartijen