Niet in deze categorie

Bomen verplanten in de buitenruimte

Door 30 jaar ervaring kunnen wij voor iedere boom de mogelijkheden en de geschikte verplantmethode adviseren. Door het toepassen moderne technieken en onze kennis zorgen wij ervoor dat het verplanten van bomen een succes wordt, waardoor een tweede leven voor de bomen mogelijk is.

Fase 1. Bomen verplanten

Onderzoek en rapportage

Als u de keuze heeft gemaakt om de boom te behouden door middel van verplanting, kunnen wij voor u een verplantbaarheidsonderzoek en advies uitvoeren. Bij de uitvoering van dit onderzoek wordt de boom bovengronds en ondergronds beoordeeld. Als uit dit onderzoek blijkt dat de boom verplantbaar is, zal aan de hand van een KLIC-melding worden bepaald of er beperkingen zijn.

Op de nieuwe plantlocatie zal ook onderzocht worden of er groeiplaatsverbetering noodzakelijk is en of er beperkingen zijn vanwege kabels, leidingen of andere obstakels. De onderzoeksgegevens worden gebundeld in een rapportage met tekeningen en fotomateriaal, om u een totaalbeeld te geven.

Naast het vermelden van de basisgegevens van de boom, zoals omtrek, soort, kwaliteit en vitaliteit, zal ook het ondergrondse beeld en de periode van voorbereiding worden beschreven. In de rapportage adviseren wij u of er en hoeveel voorbereidingstijd er nodig is, welke verplantmethode er mogelijk is, het transport, inclusief de daarbij behorende kosten.

Fase 2. Bomen verplanten

Keuze uit 5 methoden:

  1. Bomen verplanten met behulp van een verplantschop. Voor bomen tot een stamdiameter van circa 30 cm en/of voor bomen met een kluitdiameter van maximaal 275 cm. Bij gebruik van deze methode wordt de boom verplant met behulp van een machine die met schoepen de kluit steekt. Deze machine is bevestigd aan een shovel of een hydraulische graafmachine die de boom zelfrijdend gaat verplaatsen. Voorwaarde is wel dat op de rooi- en plantlokatie geen kabels en leidingen liggen.
  2. Bomen verplanten met behulp van de hijsmethode. Voor bomen met een stamdiameter tot 60 cm en/of voor bomen met een kluitdiameter van max. 400 cm, gewicht 40 ton. Bij de toepassing van deze methode worden hijsbanden rond de stam onder de eerste takkrans aangebracht. Daarna worden de kettingen van de telescoopkraan door de kroon van de boom geleid, om deze vervolgens aan de hijsbanden te bevestigen. Aan deze banden wordt de boom in zijn geheel opgetild. De boom wordt binnen draaibereik herplant of op een transportmiddel geplaatst.
  3. Pen-verplanting. Deze methode is in grote lijnen gelijk aan de genoemde hijsmethode. Hierbij wordt  een pen door de stam van de boom geboord, waaraan de banden worden bevestigd. Deze methode wordt alleen toegepast in het voorjaar als de sapstroom op gang is gekomen en daarmee het risico op bastbeschadiging toeneemt.
  4. Bomen verplanten met behulp van de ondersteunde verplanttechniek. Voor bomen met een diameter groter dan 60 cm of voor kleinere bomen waarvan de kluit onvoldoende draagkrachtig is en/of voor bomen met een kluitdiameter van maximaal 600 cm, gewicht maximaal 100-120 ton. Dit heeft te maken met het feit dat door het eigen gewicht en formaat van de kluit wortels kunnen bezwijken waardoor de kluit onherstelbaar beschadigd kan raken. Bij deze ondersteunde verplantmethode worden buizen of binten onder de kluit aangebracht, waarna hijsbinten onder deze constructie worden aangebracht. Het geheel wordt dan aan de hijsbinten opgetild, waardoor de kluit geheel ‘ondersteund’ wordt. Vervolgens wordt de boom binnen draaibereik herplant of verticaal op een transportmiddel geplaatst.
  5. De verschuiftechniek wordt toegepast bij bomen die een kluit nodig hebben van minimaal 7 meter.  De boom wordt  op een slede geplaatst, waarna de boom wordt verschoven. De constructie die onder de boom wordt aangebracht bestaat uit stalen platen die onderling worden verbonden. Vervolgens wordt aan het centrale punt de staalkabel van de lier bevestigd waarna de boom naar zijn nieuwe plek kan worden verplaatst.

Fase 3. Bomen verplanten

Nazorg

Nadat de voorbereiding en het verplanten zijn afgerond, is de nazorg van de boom erg belangrijk. Wij hebben hiervoor onze boomspecialisten beschikbaar, die regelmatig onze projecten bezoeken en de bomen controleren. Tijdens deze controles worden de volgende zaken beoordeeld: bladkleur, bladbezetting, bladgrootte,  scheutlengte, indien nodig uitvoeren van snoeiwerkzaamheden, het wortelgestel, het indien nodig toedienen van  optimale bemesting, het controleren van de verankeringen en indien nodig aanspannen,  het controleren van de waterwallen of gietranden en indien nodig herstellen,  het onkruidvrij maken van de boomspiegel, het beoordelen van de vochtbalans in de bodem en zorgen voor de watergift.

De controle en uitvoering van alle bovengenoemde zaken draagt bij aan een succesvolle verplanting en een optimaal herstel en functioneren van een verplante boom.