Niet in deze categorie

Bedrijven – Boomspecialist – Groeiplaatsverbetering bomen

Groeiplaatsverbetering bomen

Heeft u bomen met een groeiplaatsprobleem? De conditie van deze bomen verslechtert dan en ze worden vatbaar voor ziekten en plagen. Hoefakker helpt te voorkomen dat de bomen vroegtijdig vervangen hoeven te worden.

Oorzaak groeiplaatsproblemen bomen

Vaak ontstaan groeiplaatsproblemen doordat de groeiplaats verdicht is,  de boom niet aan genoeg voeding kan komen en/of omdat er bij de wortels niet genoeg zuurstofuitwisseling kan plaatsvinden. Bij bestaande bomen treedt dan vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies en eindigt vaak met het vroegtijdig vervangen van de boom.

Tijdig ingrijpen is ons motto

Ons motto is tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe doorwortelbare ruimte. Dit is een betere investering dan afwachten en vervangen. Voor het revitaliseren is een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Een goed vooronderzoek en advies is essentieel voor het juiste behandelplan. Met onze werkwijze kan groeiplaatsverbetering worden verkregen zonder grootschalige gronduitwisseling met uitgebreid graaf- en herstraatwerk.

7 x groeiplaatsverbetering bomen

  1. Vervangen van de bestaande grond door ander meer geschikt materiaal. Dit kan met diverse substraten. Denk daarbij aan speciaal bomengrond, bomenzand of bomengranulaat. Hoefakker adviseert wat het beste tegemoetkomt aan de uw situatie. Dit kan ook een mengsel zijn van de bestaande grond met nieuw materiaal.
  2. Boren van voedingspijlers. Binnen de kroonprojectie van de bomen worden kokers geboord van 20 centimeter doorsnede en 1 meter lengte (1 per 1,5 m2). De vrijkomende grond zal voor de helft gemengd worden met compost en 1 kg Culterra, per voedingspijler.
  3. Storende lagen doorbreken en verdichte grond losmaken. Afhankelijk van de situatie hanteren we de meest optimale techniek. Van graven en spitten tot het pneumatisch ‘ploffen’. Dit laatste betekent dat we met luchtdruk de verdichte grond ‘losscheuren’ en luchtkanalen in de grond laten ontstaan.
  4. Bemesting wordt op basis van maatwerk toegepast. Uitgaande van de soort, de maat, de bodem en de feitelijke ontwikkeling van de boom wordt gericht bemest met aangepaste meststoffen.
  5. Bodemverbeteraars injecteren. Dit zorgt voor een verbeterde bodemstructuur, verrijking van het bodemleven en verhoging van organische stof in de bodem.
  6. Beluchtingsbuizen aanbrengen. Die zorgen ervoor dat het ondergrondse leefklimaat van de boom verbetert. Het is een eenvoudige oplossing met vaak groot resultaat.
  7. Speciale constructies. Voor specifiek situaties worden bijzondere voorzieningen aanbevolen, zoals boombunkers voor bomen in verharding of beschermende maatregelen bij parkeerplaatsen. Een boombunker is een voorbeeld van een innovatieve constructie voor het ontlasten van de plantplaats van de druk van verhardingen en gebruik hier van.