boomspecialistenNiet in deze categorie

In korte tijd 31 bomen planten incl. groeiplaatsinrichting

Klant: gemeente Amsterdam

Betreft: Bomen aan de openbare weg

Taken: Aanplant 31 stuks Acer campestre ‘William Caldwell’

Dit maakt het project bijzonder..

In korte tijd hebben we 31 stuks Acer campestre ‘William Caldwell’ Moseiken geplant voor de gemeente Amsterdam. Onze Boomspecialisten hebben de gemeente Amsterdam zo goed mogelijk begeleid.

Groeiplaatsinrichting is altijd een noodzakelijke maatregel bij de aanplant van bomen. Allereerst brengen wij alle relevante groeiplaats aspecten in kaart, zoals het bodemprofiel, het grondwaterpeil, het organische stofgehalte, de verdichtingsgraad en de aanwezigheid van bodemleven. Afhankelijk van de bodemsamenstelling en de (toekomstige) standplaats adviseren wij een  groeiplaatsinrichting op maat.

Tijd en veiligheid

Ook onder tijdsdruk met zo min mogelijk overlast de klus veilig klaren.

Toekomstbestendigheid

Klimaatbestendige oplossingen aandragen die klaar zijn voor de toekomst.

Budget

Met slimme oplossingen doelen bereiken die budgettair onhaalbaar lijken.