Niet in deze categorie

5 stappenplan

Zoekt u een partij voor het onderhoud van uw groen erfgoed. Of wilt u misschien met bestrating de authentieke sfeer benadrukken. Of restauratie laten uitvoeren met oog voor uw monumentale bomen. Als Erfgoedhovenier werken wij bij alle projecten zoveel mogelijk in de volgende vijf stappen.Hoefakker en de opdrachtgever erg belangrijk is.

1. Scan van uw groen erfgoed

Dit is een analyse en waardering die gebaseerd is op historisch onderzoek en inventarisatie van o.a. de waterhuishouding, de natuurwaarden en de wensen van de eigenaar en gebruikers.

2. Beheervisie formuleren

Dit gaat uit van een langdurige band met de opdrachtgever en is gebaseerd op de komende jaren. Deze visie kunnen wij mede weergeven met sfeerbeelden.

3. Beheerplan opstellen

Dit is de basis van de opdrachtomschrijving of het werkplan. Hierin omschrijven we duidelijk de uit te voeren werkzaamheden, de daaraan gestelde eisen en aandachtspunten bij de uitvoering en een planning plus kostenraming.

4. Uitvoering

Wij werken volgens de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

5. Monitoring en evaluatie

Dit is een continue proces waarbij goede communicatie tussen Hoefakker en de opdrachtgever erg belangrijk is.