Niet in deze categorie

De toekomst van groen

Hoefakker is een kennispartner met een uitgesproken toekomstvisie op groen en de rol van groenprofessionals in projecten.

Groen in buitenruimtes vergt nieuwe samenwerking

Hoefakker is ervan overtuigd dat groen een belangrijkere plek moet hebben bij nieuwe projecten. Al vroeg in de planfase en bij het ontwerp. Groenprofessionals als Hoefakker hebben veel kennis en ervaring die in huidige samenwerkingsvormen vaak grotendeels onbenut blijft. Door een groenprofessional veel eerder in het proces te betrekken kunnen we optimaal profiteren van groen in buitenruimtes.

Groen als verbindende factor

In een groene buitenruimte voelen gebruikers bewoners zich beter. Een groene buitenruimte kan functies en mensen verbinden. Het dient ook als ontmoetingsplek. We zien bijvoorbeeld steeds vaker dat bewoners zelf actief meedoen.

Meer biodiversiteit in uw buitenruimte

Hoe meer (verschillende) groeiplaatsen, hoe beter dat ook is voor de biodiversiteit. Meer groen betekent meer ruimte voor verschillende soorten flora en fauna. Waarvan mensen op hun beurt weer kunnen genieten.

Hoefakker kan u hierbij heel concreet van dienst zijn. Met de keuze voor het juiste assortiment en de juiste beheeringrepen kunnen wij uw buitenruimte aantrekkelijk maken voor wilde planten en dieren.

Veel opdrachtgevers maken al gebruik van onze ecologische expertise.

Water en groenafval hergebruiken

Nu al werken mensen, bedrijven, instellingen en verenigingen aan het verminderen en hergebruiken van ‘afval’. Ook als het gaat om groen is hier terrein te winnen. Denk aan het benutten van regenwater, of beter: hemelwater (ook hagel en sneeuw). Of aan groenafval dat kan worden gecomposteerd en houtsnippers die wandelpaden vormen. Over al deze zaken gaat Hoefakker graag vrijblijvend het gesprek met u aan.