Niet in deze categorie

Beplanting in de buitenruimte

Buitenruimte laten beplanten? Wij zorgen voor een vakkundige uitvoering. U kunt ons ook inzetten voor onderhoud en omvorming van beplantingsvakken.

Aanleg van beplanting in de buitenruimte

Hoefakker heeft veel ervaring met het (planmatig) beplanten in de buitenruimte. Bij nieuwe aanleg gaat het altijd om advies op maat. Samen met u bespreken we alle wensen en eisen. Om hoeveel planten, bomen of struiken gaat het? Wat is de ruimtelijke functie? Gaat het om de sierwaarde of de gebruikswaarde? Welke eisen stelt u als groenbeheerder aan duurzaamheid, onderhoud en het eindbeeld. Al die afwegingen leiden tot een onderbouwde beslissing. Op basis van een uitgekiend beplantingsplan en een goede grondbewerking zorgen we dat uw eisen en wensen werkelijkheid worden.

Onderhoud van beplanting in de buitenruimte

Hier gaat het met name om het reguliere onderhoud wat opdrachtgevers van ons vragen. Denk aan:

  • Verwijderen van onkruid tussen de beplanting.
  • Onderhoud in vaste planten concept.
  • Nazorg nieuwe beplanting: water geven, bemesting, inboet en onderhoud.
  • Professioneel verjongingssnoei waarbij het snoeihout duurzaam wordt verwerkt.

Vervanging van beplanting & omvorming beplantingsvakken

U kunt ons ook inzetten als beplanting aangevuld of vervangen moet worden. Plantmateriaal is vaak te vermeerderen door te zaaien. Maar stekken, scheuren of afleggen geven over het algemeen het beste resultaat. Tijdig vermeerderen bespaart kosten. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Bij omvorming van beplantingsvakken is het doel vaak bezuiniging. Met name met het oog op onderhoud. Samen bekijken we welke verouderde plantvakken in aanmerking komen voor omvorming of revitalisering.

Vaste planten in de buitenruimte

De toepassing van vaste planten in de buitenruimte leek een tijd af te nemen. De oorzaak lag in de hoge kosten voor het onderhoud. Hoefakker hanteert echter een systeem waarbij het straatbeeld duurzaam verbetert en de onderhoudskosten veel lager zijn. Zo kunt u naast de toepassing van heesters en bomen een nieuwe dimensie toevoegen aan groen.

Informeer naar onze beplantingsmethodes voor de buitenruimte.