Niet in deze categorie

Bomen in het ontwerp

Bomen zijn een belangrijk element in het ontwerp en inrichten een buitenruimte. Ons uitgangspunt hierbij de wens van de opdrachtgever in beleving en functionaliteit samen te brengen.

Advies over bomen in uw buitenruimte

Als boomspecialist zijn wij bij voorkeur in een zeer vroeg stadium betrokken. Nog liever nemen wij zelfs het gehele traject op ons. Van ontwerp tot aanleg, nazorg en onderhoud. De reden hiervan is dat ‘de juiste boom op de juiste plek’ bepaalt of er in de toekomst kan worden voldaan aan het gewenste eindbeeld. En welke hindernissen er eventueel in dit traject moeten worden genomen. Hieronder beschrijven wij zaken waarmee wij rekening houden in dit traject.

Samen met u bekijken we wat belangrijk is. Wij denken in oplossingen die aansluiten bij uw doelen. Maar naast het mooie eindbeeld dat u voor ogen heeft, betrekken we ook risicofactoren en toekomstige ontwikkelingen.

Bomen in het ontwerp van uw buitenruimte – 5 highlights

1 Visie achter het ontwerp. Hierbij kijken we naar elementen als vorm, afmetingen, kleur en sfeer en seizoen effecten.

2 Functie van bomen op deze locatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: aankleding en sfeer, klimaat, ecologie en/of structuur en geleiding.

3 Risico’s op locatie.

  • Denk hierbij vooral aan de aanwezigheid van kabels en leidingen, ondergrondse gewenste en mogelijke doorwortelbare ruimte, bebouwing, infrastructuur, bovengrondse obstakels en reeds aanwezige beplanting.
  • In het ontwerp tekenen we bomen dan ook altijd in met hun volwassen kroondiameter. Zo is duidelijk of er in de toekomst voldoende ruimte is voor de beoogde soort. Dit voorkomt veel problemen in de toekomst, bijvoorbeeld met verlichting en dergelijke. Ook voorkomen we zo dat bomen te dicht op elkaar worden geplant en in de toekomst elkaars groei belemmeren.
  • Bij een verkeersfunctie zorgen we vanzelfsprekend dat een voldoendetakvrije hoogte gehaald kan worden. Denk aan boomsoorten waar voldoende opkroonhoogte te realiseren is of de keuze voor smalle opgaande soorten.

4 – Een jaar rond een aantrekkelijk beeld. Dit betekent dat we uitgebreid stilstaan bij de verschillende stamvormen, stamkleuren, groei- en bloeiwijzen en bladkleuren.

5 – Bij het ontwerp staan wij al stil bij het budget. Een ontwerp met prachtig geschoren bomen in kegelvorm vereist een budget voor jaarlijks snoeien. Anders zal het gewenste eindbeeld nooit gehaald worden.