Niet in deze categorie

Daarom zijn wij boomspecialist

Ruim 10 jaar geleden is Hoefakker begonnen met het planten van de eerste bomen Utrecht. Nu werken we samen met onze opdrachtgevers in het hele land aan bijzondere en uitdagende projecten. Zoals met Wildlands Adventure Zoo Emmen, waar we 39 grote bomen hebben geplant in slechts 3 dagen. Het is een toonbeeld van wat wij kunnen.

1 . Jarenlange ervaring in combinatie met gedrevenheid

Het zit in onze genen om iedere klus weer sneller, slimmer en beter te doen. In die zin staan wij altijd eerst stil en doen daarna iets wat anderen niet kunnen. Zo is dat ook met de aanplant van met name grote bomen. Wij planten regelmatig bomen met een zware kluit (3-4 ton). Je moet goed weten wat je doet voordat je zo’n boom ophijst. Alles begint met een goede voorbereiding en de juiste keuzes. Daarom gaan wij al in een vroeg stadium van een project in gesprek met onze opdrachtgevers.

2. Wij kunnen alles als het om (grote) bomen gaat:

 • Beplantingsplan (design & construct) opstellen.
 • Aanplant bomen en nazorg met zogeheten BoomZekerPlan.
 • Bomen(rijen) rooien en vervangen.
 • Snoeien van bomen en hagen.
 • Groeiplaatsverbetering (gekoppeld aan vitaliteitsverbetering en voorkomen van ziekten/plagen).
 • Boomveiligheid (controle en verplaatsen van bomen en boombescherming bij de bouw).
 • Hulp bij calamiteiten.
 • Participatieprojecten coördineren, plannen en uitvoeren.

3. Wij hebben eigen European Tree Workers en European Tree Technicians die ieder project met kennis van zaken aanpakken.

4. Wij hebben een eigen BoomZekerPlan!

 • Bomen leveren en planten gericht op een eindbeeld.
 • Focus op 100% slagen bij de eerste aanplant.
 • Aanplant en meerjarige verzorging in 1 hand.
 • Garantie op succes.
 • Geen risico en minimale zorgen voor de klant.

5. Wij hebben een toekomstvisie op (stads)bomen

 • Openbare ruimte wordt in steden steeds intensiever gebruikt. Bomen krijgen minder ruimte en hebben vaak een groeiplaatsprobleem.
 • Wij staan stil bij de rol die bomen kunnen spelen als het gaat om watermanagement in steden. Bomen inzetten als waterbuffer is iets waar wij graag actief over meedenken.
 • Klimaatverandering maakt het urgenter om voldoende groen in de stad te hebben. Hoe kan groen bijdragen aan de oplossing en de temperatuur verlagen? Vraag het ons!