Niet in deze categorie

Boomonderzoek & boomadvies

Als het om bomen gaat, kunt u voor goed advies en onderzoek bij de boomspecialisten van Hoefakker terecht. In onze organisatie is er bijvoorbeeld veel kennis over de inrichting van groeiplaatsen. En we zijn ervaren in het beter in beeld brengen van bomen bij voorgenomen (nieuw)bouw of reconstructie.

Onze taken bij onderzoek & advies

Hoefakker boomspecialisten kunt u inzetten voor: