Niet in deze categorie

Hoefakker levert bodemvocht- en klimaatsensoren en applicatie EU-project SCOREwater Amersfoort

Woensdag 23 september ’20 zijn in Amersfoort, onder het toeziend oog van Wethouder Koşer Kaya, de laatste Hoefakker Smart City bodemvochtsensor© en klimaatsensor® uitgezet. In het kader van het EU gefinancierd project SCOREwater is door Hoefakker een netwerk aan sensoren door de stad geplaatst. Deze meten bodemvocht, temperatuur en luchtvochtigheid. Hoefakker kreeg van de gemeente Amersfoort de opdracht voor levering van de sensoren, de plaatsing inclusief het onderhoud en het verzamelen en beschikbaar stellen van de realtime data.

Het is bijzonder voor het bedrijf uit De Bilt om aan dit EU-project te mogen bijdragen. Normaliter wordt de Smart City bodemvochtsensor© inclusief ict platform ingezet om de bomen slimmer te monitoren. Nu is de toepassing binnen een wetenschappelijk onderzoek. Iets waar Hoefakker overigens al meer ervaring mee heeft. Het vierjarige EU-project SCOREwater vindt plaats in Barcelona, Göteborg en in Amersfoort. Binnen dit project wordt door overheden en bedrijven met behulp van slimme technologie onderzoek gedaan naar klimaatveranderingen en effectiever waterbeheer in steden. Alle data die binnen SCOREwater wordt verzameld, wordt als open data gepubliceerd op het open dataplatform van de gemeente, zodat iedereen bij deze data kan komen.

Effecten van klimaatverandering inzichtelijk maken
Directeur Arno Hoefakker is op een missie: ‘Wij zijn trots en dankbaar dat wij het vertrouwen van de gemeente Amersfoort hebben gekregen. Want dit project past geheel bij waar wij als Hoefakker met onze SmartCityTrees© oplossingen heen willen. Hoe kun je ict gebruiken om water- en klimaatproblemen rondom steden inzichtelijk te maken? En hoe kunnen we de effecten van klimaatveranderingen in de toekomst beter managen? Hoefakker maakt data toegankelijk en bedenkt veelal groene oplossingen. Denk aan meer groen inzetten om de stad publieksvriendelijker te maken en om in warme perioden de hittestress te verminderen. Maar ook aan oplossingen met betrekking tot beheer en efficiënt opslaan van grondwater.’

Samenwerking met inwoners
Binnen het project wordt ook samenwerkt met inwoners van Amersfoort die aangesloten zijn bij het burgerwetenschapsproject Meet Je Stad, een initiatief van De WAR. Binnen Meet Je Stad doen inwoners metingen die iets zeggen over het weer en klimaat in Amersfoort en omgeving. Deze inwoners gaan nu ook metingen verrichten, aanvullend op de metingen die de gemeente ook zelf uitvoert met de professionele oplossing geleverd door Hoefakker.

Smart City oplossingen van Hoefakker
Hoefakker biedt oplossingen voor realtime monitoring op afstand. De discipline boomspecialisten ontwikkelde samen met partners in de markt o.a. een bodemvochtsensor (op LoRa netwerk) ingericht voor het op afstand monitoren van de vochtigheidsgraad van de bodem of boombak. Maar ook de totaaloplossing SmartCityTrees©.

Vragen?

 

Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Arno Hoefakker

Directeur

06 54 30 87 76

aghoefakker@hoefakker.com

 

Aalt van Loo

Adviseur/Boomspecialisatie

06 51 21 94 19

aalt@hoefakker.com

 

Voor beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Elise de Groot

elise@anthill.nl

06-29454166