Niet in deze categorie

Groenbeheer in de openbare ruimte

Een hoveniersbedrijf waarvan u kunt zeggen: “ik wil niets anders meer voor mijn groenbeheer”. Dat is wat u zoekt en waar wij naar streven.

Openbaar groen hele jaar door mooi

Onze ruime ervaring met het onderhouden van grote groen objecten van gemeenten of andere overheden maken ons tot een betrouwbare partner die meedenkt. Wij zorgen ervoor, dat het openbaar groen in uw gemeente er het hele jaar door gezond en goed verzorgd uitziet.

Groenbeheer inclusief communicatie en administratie

Als u als gemeente of (provinciale) overheid een stuk onderhoud hebt, gaan wij graag met u om tafel om de mogelijkheden te bespreken. Als u wilt nemen we niet alleen het groenbeheer zelf vakkundig uit handen, maar ook de gehele communicatie en administratie eromheen. In overleg leveren wij een plan van aanpak inclusief randvoorwaarden en budget.

U kunt ons inhuren voor een enkele opdracht. Maar wij hebben ook alle kennis en ervaring in huis om langdurige onderhoudscontracten uit te voeren voor gemeenten of provincies.

Groenbeheer voor gemeenten omvat o.a.:

 • Blad ruimen
 • Blad vegen
 • Bollen planten
 • Bomen controleren
 • Bomen snoeien
 • Knippen van hagen en overhangende beplanting
 • Maaiwerkzaamheden
 • Omvorming beplanting
 • Onderhoud (kunstgras) sportvelden
 • Onderhoud bermen
 • Onderhoud boombakken
 • Onderhoud plantsoenen
 • Onkruidbestrijding (op verhardingen)
 • Onkruidvrij houden van beplanting
 • Schoffelwerkzaamheden
 • Schoonmaken van sloten en watergangen
 • Snoeien

Extra onderhoudswerkzaamheden naast groenbeheer

Naast regulier groenonderhoud verrichten wij ook onderhoudswerkzaamheden aan:

 • (Straat)meubilair
 • Boombakken
 • Riolering / hemelwaterafvoer (HWA)
 • Speelvoorzieningen
 • Verharding
 • Verlichting
 • Waterpartijen