Niet in deze categorie

Burgerparticipatie

Naast professionals spelen bewoners steeds meer een rol in het beheer en onderhoud van openbaar groen. Hoefakker kan een interessante rol vervullen bij buurtprojecten.

Onze ervaring met projecten en burgerparticipatie

Gemeenten stimuleren steeds vaker initiatieven in het kader van burgerparticipatie. Burgers willen zich steeds vaker vrijwillig inzetten voor hun eigen wijk. Hoefakker kent al heel wat projecten waarbij de uitbesteding van groenbeheer aan bewoners een groot succes is. We gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp en kunnen onze kennis en ervaring met u delen.

3 vragen over openbaar groen en burgerparticipatie

  1. Hoe ziet Hoefakker haar rol binnen een buurtproject?

Hoefakker is in staat met u en de bewoners ideeën om te zetten naar een haalbaar resultaat. Wij kunnen onze rol vervullen van het heel prille begin van een project tot en met ontwerp en van aanleg tot onderhoud. Maar denk ook aan het regelen van zaken daaromheen, zoals communicatie en administratie. Wij zijn ervaren in het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor bewoners, het opstellen van een ‘Buurtgroen Afspraken Plan’ en het geven van gerichte workshops over groen. Of het nu om een klein of groot buurtproject gaat. Wij denken graag met u mee.

  1. Beheer van openbaar groen overlaten aan bewoners. Kan dat?

Het goed onderhouden van openbaar groen vergt planmatig werken en specifieke kennis. Kun je dit dan zomaar aan de bewoners overlaten? Niet zomaar. Maar wel met de juiste begeleiding. Hoefakker is ervaren in samenwerken met bewonersorganisaties. Als professionele groenvoorziener heeft Hoefakker kennis van beplanting, onderhoud én van de veiligheidsaspecten die het werken in de openbare ruimte met zich meebrengt.  Wij delen deze kennis graag met u en de bewoners! Ons uitgangspunt is dat bewoners zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Meer gespecialiseerde klussen en werkzaamheden waarbij de veiligheidsrisico’s groter zijn, kan Hoefakker voor haar rekening nemen.

  1. Bewoners die groen beheren. Gaat dat op langere termijn goed?

Bij de start van een project zijn bewoners vaak enthousiast. De continuïteit van een project laat in de praktijk echter regelmatig te wensen over. Dit hoeft volgens Hoefakker niet zo te zijn. Onze ervaring leert dat het belangrijk is vanaf het begin een goede samenwerking te hebben met bewoners. Als je in het begin samen heldere – maar vooral haalbare! – afspraken maakt over het onderhoud. Dan gaat het in 99% van de gevallen ook op langere termijn goed. Summier op A4 is daarbij onze aanpak. Geen ellelange plannen maar concrete afspraken. Alles over taken, rolverdeling, planning, kwaliteitsniveaus en toezicht – in 1 oogopslag duidelijk. Hoefakker kan u hierbij helpen.