Niet in deze categorie

Boomzorg is een van onze specialisaties

Gezichtsbepalende bomen in uw gemeente goed en veilig onderhouden.

Wat kunnen wij voor uw gemeente betekenen?

Zoekt u een partij voor het verzorgen van de sfeerbepalende bomen in uw gemeente? Of wilt u weten welke type bomen het best aansluiten bij het ontwerp van een nieuwe wijk? Misschien komt u bij ons terecht omdat bepaalde bomen overlast geven.

Stilstaan en vooruitdenken

Wat uw vraag ook is. Goede zorg voor bestaande bomen en planning van nieuwe bomen vergt inzicht. In de huidige situatie en plannen voor de toekomst. Daarom staan wij bij het advies en ontwerp bijvoorbeeld al stil bij het beheer. Zo treft u in ons een vakkundige partner die waarde toevoegt.

Nieuwe bomen aanplanten

Dit kunnen wij voor betekenen bij het aanplanten van nieuwe bomen:

 • Boomadvies over de soort, maat en plantplaats.
 • Aanplanten inclusief bodemonderzoek en plantplaatsverbetering.
 • Onderhoud met het einddoel voor ogen en het voorkomen van uitval en overlast.

Verplanten van bomen

Bomen zijn gezichtsbepalend voor een tuin, straat of wijk. Soms is het noodzakelijk om deze te verplaatsen. Bijvoorbeeld als er gebouwd gaat worden. Wij kunnen ervoor zorgen dat bomen behouden blijven voor de omgeving.

Boombescherming bij de bouw

Bij een bouwproject kan Hoefakker advies geven en maatregelen treffen om de ontwikkeling van bomen zo min mogelijk te verstoren.

Bestaande bomen onderhouden

Continuïteit in beheer levert mooie, gezonde en veilige bomen op. Hierin kan Hoefakker veel voor uw gemeente betekenen.

Snoeien

Een boom ontwikkelt zich in verschillende groeifasen. Om het gewenste eindresultaat te bereiken, is het belangrijk stil te staan bij goed onderhoud. In iedere fase op de juiste momenten snoeien is daarbij van groot belang. Goed onderhoud zorgt voor een mooie regelmatige kroon die de stabiliteit positief beïnvloed.

 • Jeugdsnoei (na het aanplanten ongeveer om de 2-3 jaar)

Deze snoei kost relatief weinig tijd en legt de basis voor het eindresultaat van een boom. Het gaat hier om het bereiken van de gewenste takvrije stamlengte en gaat door tot de boom zijn blijvende kroon heeft gevormd.

 • Begeleidingssnoei (boom ouder dan 8 maanden)

Hier zorgen we voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kroon. In deze fase kunnen we nog veel corrigeren met het gewenste eindresultaat voor ogen.

 • Onderhoudssnoei (volwassen boom)

De boom groeit niet zoveel meer in de hoogte. Vaak gaat het hier om het waarborgen van de veiligheid van mens en omgeving. Bijvoorbeeld door het inspecteren op en wegnemen van dode takken.

 • Uitdunsnoei (een volgroeid exemplaar):

Door veel blad aan de uiteinden van de takken kan de kroon gebrek aan licht krijgen. Hoefakker kan dan de lichtinval verbeteren om een gezonde ontwikkeling van de boom te bevorderen.

 • Vormsnoei (minimaal 1 x per 3 jaar):

Hieronder valt het snoeien van onder andere laan-, lei-, knot- en fruitbomen.

 • Fruitsnoei:
  Om het optimale uit fruitbomen te halen en de vorm te behouden, is de juiste snoei op de juiste momenten van belang.

Groeiplaatsverbetering

Hoefakker hanteert verschillende methodes om bomen goed te laten groeien.

Bestrijding van ziekten en plagen 

Ziekten en plagen slaan meestal toe bij een sterk verminderde vitaliteit. Wij kunnen u helpen dit te voorkomen met de juiste boomverzorging.

In geval van calamiteiten

Hoefakker beschikt over de juiste kennis en materialen en is snel ter plaatse als er problemen met bomen zijn. Denk hierbij aan:

 • Bomen op moeilijk bereikbare plekken.
 • Bomen die overlast of onveilige situaties veroorzaken.
 • Schade aan bomen door bijvoorbeeld storm.

Monumentale bomen

Hoefakker is lid van De vereniging van erfgoedhoveniers. In veel monumentale parken en tuinen zijn oude bomen sfeerbepalend. Goede zorg voor deze bomen is belangrijk en vergt specialisme. Als het gaat om onderhoud maar bijvoorbeeld ook in geval van renovatiewerkzaamheden op uw groen erfgoed. Wij zorgen ervoor dat de ontwikkeling van monumentale bomen zo min mogelijk verstoord wordt.