Niet in deze categorie

Beplanting in de openbare ruimte

Wilt u uw openbare ruimte beplanten? Wij zorgen voor een vakkundige uitvoering. U kunt ons ook inzetten voor onderhoud en omvorming van beplantingsvakken.

Aanleg beplanting in de openbare ruimte

Hoefakker heeft veel ervaring met het (planmatig) beplanten in de openbare ruimte. Bij nieuwe aanleg gaat het altijd om advies op maat. Samen met u bespreken we alle wensen en eisen. Om hoeveel planten, bomen of struiken gaat het? Wat is de ruimtelijke functie? Gaat het om de sierwaarde of de gebruikswaarde? Welke eisen stelt u als groenbeheerder aan duurzaamheid, onderhoud en het eindbeeld. Al die afwegingen leiden tot een onderbouwde beslissing. Op basis van een uitgekiend beplantingsplan en een goede grondbewerking zorgen we dat uw eisen en wensen werkelijkheid worden.

Onderhoud beplanting in de openbare ruimte

Hier gaat het met name om het reguliere onderhoud wat opdrachtgevers van ons vragen. Denk daarbij aan:

  • Verwijderen van onkruid tussen de beplanting. Hoefakker heeft ruime ervaring met beeldkwaliteit in groenbestekken.
  • Onderhoud in vaste planten concept.
  • Nazorg nieuwe beplanting: water geven, bemesting, inboet en onderhoud.
  • Professioneel verjongingssnoei waarbij het snoeihout duurzaam wordt verwerkt.

Vervanging van beplanting & omvorming beplantingsvakken

U kunt ons ook inzetten als beplanting aangevuld of vervangen moet worden. Plantmateriaal is vaak te vermeerderen door te zaaien. Maar stekken, scheuren of afleggen geven over het algemeen het beste resultaat. Tijdig vermeerderen bespaart kosten. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Bij omvorming van beplantingsvakken is het doel vaak bezuiniging. Met name met het oog op onderhoud. Samen met u bekijken we welke verouderde plantvakken in aanmerking komen voor omvorming of revitalisering. En, welke oplossing geschikt is zodanig dat het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte aanvaardbaar blijft.

Vaste planten in de openbare ruimte

De toepassing van vaste planten in de openbare ruimte leek een tijd af te nemen. De oorzaak lag in de hoge kosten voor het onderhoud. Hoefakker hanteert echter een systeem waarbij het straatbeeld duurzaam verbetert en de onderhoudskosten veel lager zijn. Zo kunt u naast de toepassing van heesters en bomen een nieuwe dimensie toevoegen aan openbaar groen.